Regio Zwolle United

Regio Zwolle United

De Week van de Vitaliteit wordt georganiseerd door Regio Zwolle United en PEC Zwolle. Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is in 2014 voortgekomen uit de maatschappelijke activiteiten van betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle. Deze activiteiten waren sinds 2010 ondergebracht onder de noemer ‘PEC Zwolle United’ (nu één van de drie strategische domeinen van Regio Zwolle United). Regio Zwolle United is het kloppend hart van Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied.

Het kloppend hart van Regio Zwolle

Regio Zwolle United is in het leven geroepen om de kracht van sport te gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de regionale leefomgeving. In samenwerking met circa 60 betrokken partners wordt er geïnvesteerd in Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. De partners dragen uit collectief belang bij aan een groot aantal projecten. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen met autisme, eenzaamheid onder ouderen, voorlichting aan kinderen, arbeidsparticipatie, regiopromotie en vele andere projecten.

Regio Zwolle United staat symbool voor de regionale ambities en is als geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen. De rol van de stichting is daarbij verenigend, samenwerkend, faciliterend en onafhankelijk. En neemt initiatief om waardevolle projecten samen met partners te realiseren en actief te werken aan drie strategische domeinen: maatschappij (PEC Zwolle United), economie (regiobinding) en vitaliteit (sport).

Regio Zwolle | Vierde economische topregio van Nederland

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten uit vier provincies. Binnen dit verband wordt er samengewerkt tussen overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle heeft de ambitie én is op weg om de vierde economische topregio van Nederland te worden en hiermee de economische hoofdstructuur van Nederland te complementeren (naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven). Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeidsethos, handelsmentaliteit en aandacht voor onze naasten heeft de regio de potentie om op allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren.

Sinds 2010 trekken PEC Zwolle, Regio Zwolle (22 gemeenten en 4 provincies) en vele andere organisaties samen op om de regio te versterken. Sindsdien heeft Regio Zwolle zich ontwikkeld tot een krachtig samenwerkingsverband met de ambitie om een nadrukkelijke rol te spelen in de (economische) hoofdinfrastructuur van Nederland. PEC Zwolle en Regio Zwolle United zetten zich met de kracht van sport in om deze ambitie te ondersteunen. Met balans en verbinding tussen maatschappij, economie en vitaliteit.

#onskloppendhart

Week van de Vitaliteit