Regio Zwolle United

Regio Zwolle United

De Week van de Vitaliteit wordt georganiseerd door Regio Zwolle United en PEC Zwolle. Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is in 2014 voortgekomen uit de maatschappelijke activiteiten (sinds 2009) van betaald voetbalorganisatie PEC Zwolle.

Regio Zwolle United als verbindende factor

Regio Zwolle United is in het leven geroepen om de kracht van sport te gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan de regionale leefomgeving. In samenwerking met circa 60 betrokken partners wordt er geïnvesteerd in Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. De partners dragen uit collectief belang bij aan een vitaal Regio Zwolle middels een groot aantal projecten. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen met autisme, eenzaamheid onder ouderen, voorlichting bij kinderen, arbeidsparticipatie, regiopromotie en vele andere projecten.

Regio Zwolle | Vierde economische topregio van Nederland

Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten uit vier provincies. Binnen dit verband wordt er samengewerkt tussen overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Regio Zwolle heeft de ambitie én is op weg om de vierde economische topregio van Nederland te worden (naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven). Qua strategische ligging, ondernemerschap, arbeidsethos, handelsmentaliteit en aandacht voor onze naasten heeft de regio de potentie om op allerlei terreinen duurzaam op het hoogste niveau te acteren.

Sinds 2010 trekken PEC Zwolle, Regio Zwolle (22 gemeenten en 4 provincies) en vele andere organisaties samen op om de regio te versterken door in te zetten op diverse maatschappelijke en economische thema’s. Sindsdien heeft Regio Zwolle zich ontwikkeld tot een krachtig samenwerkingsverband met de ambitie om een nadrukkelijke rol te spelen in de (economische) hoofdinfrastructuur van Nederland. PEC Zwolle (en vanaf 2014 Regio Zwolle United) heeft afgelopen jaren met inzet van sport deze ambitie ondersteunt, juist door de balans en verbinding tussen maatschappij, economie en sport (vitaliteit). 

Samen voor groei

Regio Zwolle United staat symbool voor de regionale ambities en is als geen ander in staat om mensen uit de regio samen te brengen. De rol van de stichting is daarbij verenigend, samenwerkend, faciliterend en onafhankelijk. Het neemt initiatief om waardevolle projecten samen met anderen te realiseren en actief te werken aan drie strategische domeinen: economie (Regiobinding), maatschappij (PEC Zwolle United) en vitaliteit.

Lees hier meer over Regio Zwolle United.

Activiteiten