Vitale partnerverhalen

Vitale partnerverhalen

Vitale mensen en organisaties staan centraal tijdens de Week van de Vitaliteit. Wat betekent vitaliteit voor onze maatschappelijker partners? Hoe geven zij invulling aan dit thema, zowel intern als het gaat om hun werknemers, maar mogelijk ook extern door het ondersteunen van specifieke (regionale) initiatieven. De resultaten van deze gesprekken worden opgetekend in mooie partnerverhalen, welke dagelijks hier gepubliceerd worden.